Lundström Design

Lundström Design leverar kompetent och kunnig utbildning på TouchCAD,Vectorworks och Artlantis , specifikt inriktad på ditt företags speciella behov. Sådan utbildning kan vara både på grundläggande nivå, såväl som för den mer avancerade användare, där erfarenhet och kunnande är speciellt viktig. Utbildning kan ske i Lundström Designs lokaler i norra Stockholm, hos kunden, eller med hjälp av fjärrutbildning via Skype (www.skype.com).

Lundström Design delivers competent and skilled training for TouchCAD, Vectorworks, and Artlantis, specifically focusing on your company's specific needs. Such training can be both at a basic level, as well as for more advanced users, where experience and expertise is especially important. Training can be done at Lundström Designs premises in northern Stockholm, at the customer premises, or by remote training via Skype (www.skype.com).

lundstromdesign.com

item6
ToneHeader
Services provided, training
Services
3D-modeling
Marine Design
Tents, awnings
Image unfolding
Training
Unfolding
Lundström Design
About Us
Contact Info
ToneHeaderSmall2a
ToneHeaderSmall
ToneHeaderSmall1
ToneHeaderSmall2
Lundström Design Services 3D-modeling Marine Design Tents, awnings Image unfolding Training Unfolding About Us Contact Info News / Press ToneHeaderSmall2a Home ToneHeaderSmall TouchCAD ToneHeaderSmall1 Lundström Design ToneHeaderSmall2